• 20080808w@163.com
  • จันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 - 09.00 น
nybjtp

ใบสมัคร

สวัสดี มาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเรา !

ฟิล์ม (ถุงช้อปปิ้ง ฟิล์มหล่อ ฟิล์มหลายชั้น ฟิล์มยืด ฯลฯ)

ใบสมัคร1
ใบสมัคร2
ใบสมัคร3
ใบสมัคร4
ใบสมัคร5

Blow Molding (ถังน้ำมันหล่อลื่น & สี, ขวดเป่า ฯลฯ )

ใบสมัคร1
ใบสมัคร2
ใบสมัคร3
ใบสมัคร4
ใบสมัคร5
ใบสมัคร6

การอัดขึ้นรูป (ท่อ, แผ่น, แผ่น, แผ่นกลวง, ลวด, สายเคเบิล, ฯลฯ )

ใบสมัคร1
ใบสมัคร2
ใบสมัคร3
ใบสมัคร4
ใบสมัคร5
ใบสมัคร6
ใบสมัคร7
ใบสมัคร8
ใบสมัคร9
ใบสมัคร10